Information om GDPR

Med anledning av den dataskyddslagen (General Data Protection Regulation, ”GDPR”) som började gälla inom EU, den 25 maj 2018, vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill informera dig som kund eller leverantör att vi agerar i enlighet med gällande lagkrav för data- och personuppgiftsskydd.

Det är viktigt för oss på Ellagro att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och använder oss av de personuppgifter som vi sparar hos oss.

Vi registrerar och lagrar information i våra kund- och leverantörsregister i form av namn, e-post, adress och telefon relaterat till din befattning, i det företag du arbetar på eller representerar. Uppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag. Vi samlar in uppgifterna för att säkerställa och fullfölja det avtal vi har oss emellan, samt att följa upp våra kund- och leverantörsrelationer.

Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du skickar e-post eller via andra dokument du tillhandahåller oss när du gör förfrågningar om tjänster eller liknande och då du själv valt att lämna informationen till oss. Vi har rutiner för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning..

Du har alltid rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar data som inte behövs. Vill du göra detta eller söker mer information kan du kontakta oss på adressen nedan. Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera den på denna webbsida, längst ner på denna sida står när texten senaste uppdaterades

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Ellagro
Tunbytorpsgatan 20
721 37 Västerås
Vxl +46-21-802180