Vi är certifierade enligt

• Kvalitet ISO 9001
• Miljö ISO 14001
• Svets ISO 3834-2
• Svets för tåg EN 15085-2

Ladda hem Certifikat

ISO 9001/ISO 14001
ISO 3834-2
ISO EN 15085-2

Kontakta oss

Joakim Hjortsberg
Förbättringar

Tel: +46-19-174085
Skicka e-post

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljötänkande genomsyrar allt vi gör. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Vi arbetar ständigt med att flytta vårt kvalitets- och miljöarbete framåt.

Kvalitetspolicy

Ellagro är en tillverkningspartner för ledande teknikföretag. Genom att tillverka enligt överenskommelse med kunden uppfyller vi kundens önskemål. För att utveckla och överträffa kundens förväntningar arbetar vi med ständiga förbättringar. Ständiga förbättringar är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans av produkt och/eller tjänst. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Vi skall arbeta för en miljömässig hållbar utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Vi ska vara en förebild och ligga i framkant i vår industri genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och förebygga miljöföroreningar. Miljöfrågor integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav. Vi följer de 10 principerna i United Nations Global Compact, såväl som förordningarna i Conflict Minerals.

Arbetsmiljöpolicy

En säker och stimulerande arbetsmiljö är en av våra viktigaste strategiska frågor. Vår arbetsplats ska uppfattas engagerande och utvecklande för alla medarbetare. Vi uppmuntrar friskvård och att skapa förutsättningar för våra medarbetare att främja sin hälsa. Vår arbetsplats präglas av omtanke, respekt, öppenhet och delaktighet.


Ovan policytexter är uppdaterade enligt revision 2024-02-13

Vi är certifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljö ISO 14001
  • Svets ISO 3834-2
  • Svets för tåg EN 15085-2

Kontakts oss

Martin Kristiansson
Utveckling och VD
Mobil: 076-112 01 21
martin.kristiansson@ellagro.se