Kontakta oss

Joakim Hjortsberg
Manager Quality

Tel: 019-174085
Skicka e-post

Vi är certifierade enligt

• Kvalitet ISO 9001
• Miljö ISO 14001
• Svets ISO 3834-2
• Svets för tåg EN 15085-2

Ladda hem Certifikat

ISO 9001
ISO 14001
ISO 3834-2 Väs
ISO 3834-2 Öre
ISO EN 15085-2

Kvalitet och miljö

Kvalitet och miljötänkande genomsyrar allt vi gör. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans.
 
Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer. Vi arbetar ständigt med att flytta vårt kvalitets- och miljöarbete framåt.

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet i rätt tid som uppfyller eller överträffar våra kunders förväntningar. Rätt kvalitet i rätt tid är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner och processer från förfrågan till leverans av produkt och/eller tjänst. Vi sitter inte och väntar utan arbetar proaktivt genom många små ständiga förbättringar. Varje leverans från oss ska vara en rekommendation för kommande affärer.

Miljöpolicy

Vi skall arbeta för en miljömässigt sund utveckling och sträva efter att skydda den omgivande miljön, våra kunder och vår personal. Miljöfrågor skall integreras som en naturlig del i en ansvarsfull, effektiv och lönsam affärsverksamhet. Vi följer och håller oss uppdaterade på lagar, förordningar samt andra krav. Vi ska ligga i framkant i vår industri genom att kontinuerligt arbeta för att förbättra hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och förebygga miljöförorenigar. Vi följer reglerna i Dodd Frank Act och säkerställer att vi eller någon av vår underleverantör inte använder Conflict Minerals.

Arbetsmiljöpolicy

En säker och stimulerande arbetsmiljö är en av våra viktigaste strategiska frågor. Vår arbetsplats ska uppfattas engagerande och utvecklande för alla medarbetare. Vi uppmuntrar friskvård och att skapa förutsättningar för våra medarbetare att främja sin hälsa. Vår arbetsplats präglas av omtanke, respekt, öppenhet och delaktighet.

Vi är certifierade enligt:

  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljö ISO 14001
  • Svets ISO 3834-2
  • Svets för tåg EN 15085-2

Kontakts oss

Martin Kristiansson
Utveckling och VD
Mobil: 076-112 01 21
martin.kristiansson@ellagro.se