Vi är certifierade enligt:

• Kvalitet ISO 9001
• Miljö ISO 14001
• Svets ISO 3834-2
• Svets för tåg EN 15085-2


Ellagro är en långsiktig produktionspartner

Ellagro är resultatet av att flera underleverantörer med erfarenhet, bred kompetens och långa kundrelationer nu finns under samma paraply. På så vis kraftsamlar vi decennier av gemensam teknik- och produktionsexpertis för att skapa en ledande tillverkningspartner av kompletta system och komponenter.

Vi omsätter idag 325 MSEK och har 150 anställda. Vi har två enheter i Sverige och en enhet i Polen. Alla enheter verkar som självständiga bolag, med en egen ledning. Samtidigt har vi ett nära samarbete om kompetens och kapacitet för att ge bästa möjliga erbjudande till våra kunder.


Kvalitet och teknikkunnande genomsyrar allt vi gör. Genom att satsa på teknisk kompetens och en effektiv maskinpark skapar vi optimala produktionslösningar till våra kunder. Vi tror på långsiktiga relationer och vill arbeta nära våra kunder.

Vår kärnkompetens är produktion och montering: vi jobbar främst i stål, rostfritt, aluminium och koppar och erbjuder tjänster genom hela värdekedjan. Från produktutveckling och komponenttillverkning till laserskärning, maskinbearbetning, plåtbearbetning, svetsning, ytbehandling och montering.


Våra kunder finns främst i följande segment:

• anläggningsmaskiner
• el & kraftindustrin
• tåg & transport
• livsmedel
• gruv & metallindustrin
• traditionell industri
*Bildmaterial på hemsidan till viss del taget av Hans Logren Photography

Kontakta oss!

Martin Kristiansson
Utveckling och VD
Mobil: 076-112 01 21
martin.kristiansson@ellagro.se