Lundbergs Plåt certifierade enligt ISO 3834-2 och EN 15085-2

Vi är glada att kunna presentera att Lundbergs Plåt nu är certifierade enligt EN ISO 3834-2 och EN ISO 15085-2. Vi känner att vi tagit två viktiga steg för att kunna möta våra kunders allt högre krav på svetsade konstruktioner.

Certifieringen enligt EN ISO 3834-2 innehåller omfattande krav på svetsning och är ett kvitto på att Lundbergs Plåt uppfyller och kan åta sig projekt inom de mest krävande områdena. Certifieringen enligt EN 15085-2 innehåller detaljerade regler kring svetsning av detaljer och komponenter till järnvägsfordon.

Genom att kontinuerligt förflytta oss vad gäller vår egen förmåga och hela tiden förbättra vår kvalitetsnivå, så hoppas vi självklart att detta arbete skall ge oss än ökade möjligheter till affärer med våra nuvarande såväl som nya kunder.

Vi kan och vi skall fortsätta att leverera bästa möjliga kvalitet, något som borgar för framtida affärer.