Vi bygger ut i Polen!

Extension Poland

Utbyggnaden av vår produktionsanläggning i Polen löper på bra. Totalt bygger vi ytterligare 2900 kvm som ökar vår kapacitet med 50 procent.

Utöver att addera kapacitet så möjliggör den nya layouten ett bättre flöde i produktionen, samtidigt som vi kan utöka vår svetsning och över tid även lägga till bearbetning. Allt är planerat att vara färdigt mot slutet av året just nu ligger vår byggpartner bra med så vi håller tummarna att tidsplanen håller.