Ellagro Stipendiat - David Kristersson

Ellagro Stipendiat 2014_David Kristofferson

Ellagro Stipendiet instiftades 2012 och går till en elev i årskurs 3 med högt driv, som inspirerar andra och som är och vill vara en del av teknikutvecklingen - och du ger alltid allt!

"Årets Ellagro stipendiat har tagit sina studier samt sina övriga uppdrag på största möjliga allvar, han sitter inte väntar på att saker och ting ska hända, utan han ser till att det händer."

"Han har genom sin inställning till sina studier och sitt företag varit ett föredöme och en inspirationskälla för andra på Wijkmanska. Han har genom sina uppdrag kunnat satsa på sig själv och det företag han startat upp."