Ellagro satsar klimatsmart!

Ellagro satsar på 100 procent grön elektricitet från vatten och vind i nya kompressoranläggningar som kommer att minska vår energiförbrukning med 50 procent i både Örebro och Västerås.

För oss är det självklart att tänka klimatsmart därför har vi valt ett 3-årigt samarbetsavtal med Skellefteå Kraft som distributör av vår elektricitet. Skellefteå Kraft kommer att distribuera ursprungmärkt elektricitet från vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Vi valde Skellefteå Kraft eftersom de kunde säkerställa ursprungsmärkningen, vi tror på vattenkraften som är en förnybar kraftkälla som levererar el utan koldioxidutsläpp.

Vi vill även ligga i framkant inom energieffektivisering. Vi valde två kompressoranläggningar med den senaste tekniken som kunde säkerställa att vår energiförbrukning kommer mer än halveras. Utöver att miljö- och klimatbelastningen minskar så ökar försörjningstryggheten, vi kommer alltid att ha en back-up i systemet.

Vi vill vara ett långsiktigt konkurrenskraftigt bolag och vi tror att hållbara lösningar kommer att vara en framgångsfaktor. Så vi satsar och kommer att fortsätta satsa klimatsmart.