Ellagro Stipendiat - Gustav Eriksen

Bild4

Gustav Eriksen (till vänster) tar emot stipndiet av Martin Kristiansson (till höger). Ellagro Stipendiet instiftades 2012 och går till en elev i årskurs 3 med högt driv, som inspirerar andra och som är och vill vara en del av teknikutvecklingen - och du ger alltid allt!

"Gustav är vetgirig och positiv med modet att ifrågasätta när han inte förstår eller tycker att något verkar konstigt.

Gustav är en doer som inte sitter still och väntar utan ser till att saker blir gjorda. Gustav har flera gånger representerat skolan på ett föredömligt sätt och han vet hur man tar folk.

Gustav är ett föredöme och inspirationskälla för andra och han har alltid försökt hitta en positiv anda som smittat av sig på de andra i klassen."