Nyinvesterar i lindningsmaskiner

Ellagro har investerat i två toppmoderna precisionslindningsmaskiner

Ellagro är ledande på koppar- och strömskenor i Norra Europa. För att stärka vårt kunderbjudande investerar vi i två nya precisionslindningsmaskiner. Vi har lång erfarenhet av isolering av strömskenor såväl vad gäller olika typer av krympslangar, ytbehandlingar och lindning.

Med de nya lindningsmaskinerna stärker vi vårt kompetenscentrum ytterligare och möjliggör kostnadseffektiv isolering. Jonas Hovberg ansvarig för satsningen är mycket nöjd "maskinerna snurrar för fullt och är väldigt effektiva samtidigt som de ger en mycket jämn kvalitet".