Ellagro Stipendiat - Erik Lindfors

Erik Lindfors_to be used

Erik Lindfors (till höger) tar emot stipendiet av Martin Kristiansson (till vänster). Ellagro Stipendiet instiftades 2012 och går till en elev i årskurs 3 med högt driv, som inspirerar andra och som är och vill vara en del av teknikutvecklingen - och du ger alltid allt!

Årets Ellagro Stipendiat är Erik Lindfors. Erik har nått goda studieresultat och visat prov på gott kamratskap. Han är skicklig på att utveckla teoretiska resonemang och överföra dessa på praktiska tillämpningar. Erik har dessutom visat stor innovationsförmåga i att lösa tekniska problem.