Ellagro logo new building_2022201408251408956077radnt9Hj201408251408956019USLR8CNr2014082514089560555EGoWaJ5

Årets Ellagrostipendiater

I år är vi stolta & glada att utse två stipendiater.

2023 års Ellagro Stipendiat inriktning Teknik är Kai Nguyen

2023 års Ellagro Stipendiat inriktning Industriteknik är Julian Sjöberg

Kai och Julian är två fantastiska stipendiater, som inte bara levererat utmärkta resultat utan med sin positiva inställning hjälpt klasskamrater och med stort driv tagit till sig och tillämpat framtidens teknik.

Läs mer om Kai här

Läs mer om Julian här

Ellagro är en produktionspartner till ledande teknikföretag

Ellagro är en långsiktig produktionspartner till ledande teknikföretag. Vi tillverkar och monterar kompletta system och detaljer. Idag omsätter vi 325 MSEK och har 150 anställda i tre produktionsbolag i Sverige och Polen.

Läs mer här

Kundens första val

Vi är en renodlad underleverantör som tillverkar kompletta produkter och detaljer till globala teknikkunder. Vår aktiva processtyrning från order till leverans innebär att vi erbjuder säkra leveranser, rätt kvalitet och stor flexibilitet. Vi arbetar kundorienterat, snabbfotat, lyhört och i nära samarbete med alla kunder, vilket bottnar för våra långa relationer.
Läs mer här

Kärnkompetensen är produktion

Vi jobbar främst i stål, rostfritt, aluminium och koppar och erbjuder tjänster genom hela värdekedjan. Från produktutveckling och komponenttillverkning till laserskärning, maskinbearbetning, plåtbearbetning, svetsning och montering. Vi är specialister på tillverkning och montering av svetsade konstruktioner och strömöverföring (strömskenor) i koppar.
Läs mer här

Kvalitet och teknikkunnande genomsyrar allt vi gör

Vi tror på många små, ständiga förbättringar och arbetar fortlöpande med kvalitetsfrågor för att eliminera kvalitetsbristkostnader. Genom att satsa på teknisk kompetens och en effektiv maskinpark skapas optimala produktionslösningar till kunderna. Vi tror på långsiktiga relationer och vill arbeta nära våra kunder.
Kontakta oss så berättar vi mer